Kodeks etyczny fotografa ślubnego


Kodeks określa zbiór dobrych praktyk i zasad charakteryzujących pracę fotografa ślubnego.

  1. Fotograf szanuje ludzi wokół siebie i otoczenie w którym się znajduje.
  2. Fotograf nosi strój odpowiedni do miejsca i sytuacji.
  3. Fotograf nie spożywa alkoholu podczas pracy.
  4. Fotograf pracuje z intencją jak najlepszego udokumentowania wydarzenia.
  5. Fotograf pracuje dyskretnie.
  6. Fotograf dba o wizerunek osób, których fotografie przekazuje.
  7. Fotograf komunikuje się w czytelny sposób.